Wie zijn wij

Eigenaar

van de website

Website

is

een prive initiatief

Correspondentie adres

Bedrijfsnaam
Postbus
Plaats

Bezoekadres adres

Bedrijfsnaam
Straat weg
Plaats

Contact Informatie

Voor contacten gebruik bij voorkeur de Contact pagina.

E-mail adres
Telefoon

Gebruik de telefoon uitsluitend in die urgente gevallen waar mailcontact niet passend is.

Door deze website te raadplegen en kennis te nemen van de geboden informatie, verklaart u zich hiermee automatisch akkoord.

Op deze website zijn van toepassing:

 

Deze website is gebaseerd op de technologie van LEPTON CMS 4. De LEPTON Core is beschikbaar gesteld onder GNU General Public License. De additionele LEPTON gebaseerde modules, templates en illustraties zijn beschikbaar gesteld onder verschillende licentie modellen.

Alle rechten voorbehouden.

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs- en databankrechten, ten aanzien van deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij de website-eigenaar

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, is het zonder bronvermelding en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de website-eigenaar overnemen en vermenigvuldigen van (delen van) pagina's van deze website niet toegestaan.